نمایش برچسب شرکت-فزار-تجهیز-جم-بسته-تعمیراتی

  • آماده سازی و تخمین هزینه ها هماهنگی با کارفرما در زمان بندی و برنامه ریزی تعمیرات تعیین و تهیه لوازم یدکی و تجهیزاتی که نیاز به تعویض دارند تکمیل فرآیند تعمیر و کالیبراسیون با تست های عملکردی بعد از تعمیرات تهیه گزارش تعمیرات سوار کردن ، نصب و راه اندازی تجهیز تعمیر شده