مشاوره و آموزش

این شرکت به پشتوانه سالیان متمادی فعالیت در زمینه تجهیزات ابزار دقیق و ایمنی و همچنین با بهره گیری از توان نیروی متخصص و کارآزموده خود ، مشاوره و آموزش تخصصی در خصوص موارد ذیل را به انجام می رساند :

  • انتخاب تجهیزات متناسب با نیاز مشتری
  • تبادل اطلاعات فنی در خصوص تجهیزات
  • برگزاری کلاس‌ها و دوره های آموزشی بازدیدهای حضوری از سایت و بررسی نیازهای مشتری
  • برگزاری دوره ها توسط مربیان معتبر و با تجربه
  • آموزش های متفاوت و مرتبط برای تیم های بهره برداری و همچنین پرسنل تعمیرات و نگهداری
  • آموزش های مشخص و مداوم با ارائه مدرک به هر شخص
  • دوره های آموزشی داخل و خارج سایت