زبان فارسی   زبان انگلیسی
واتساپ   حساب اینستاگرام   ارسال ایمیل

 

RAE System by Honeywell

گاز سنجی پرسنلی و ثابت چندگازه مجهز به سیستم وایرلس جهت مانیتورینگ انواع گاز با پیشرفته ترین تکنولوژی سنسورها می باشد. سیستم های مانیتورینگ و Detection گاز پرتابل مجهز به سیستم wireless جهت سنجش انواع گازهای اکسیژن، اشتعال زا و کلیه گازهای سمی از قبیل NH3, NO2, HCN, Cl2, SO2, CO, H2S است.

محصولات (RAE) جهت پوشش دهی رنج های خاصی از محصولات با قابلیت بسیار زیادی می باشد. این نوع دستگاه در کشورهای متعد و همچنین در صنایع متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.

انواع کاتالاتیکی و IR با قابلیت آشکارساری گازهای قابل اشتعال نیز می باشد. این سری از محصولات دارای خروجـی-4-20mA بوده و جهت اتصال به سیستم های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

دستگاه های قابل ارائه توسط کمپانی RAE :

 

  • دستگاه چند گازه  MULTI RAE : این مدل برای اندازه گیری حداکثر 6 گازبصورت همزمان می باشد و همچنین برای گازسنجی ایمنی و نشت یابی کاربرد دارد و در دو مدل پمپ دار و بدون پمپ ارائه میگردد. این دستگاه مجهز به سیستم Wireless  بوده این امکان را فراهم میسازد تا افسران روسای ایمنی و HSE  بصورت همزمان بتوانند میزان خوانش وآلارمهای تمام گازسنجهای موجود در شبکه را بصورت On Line  داشته باشند.
multi-rae
  • دستگاه  4 گازه   : QRAE 3این مدل برای اندازه گیری حداکثر 4 گاز بصورت همزمان می باشد و همچنین برای گازسنجی ایمنی کاربرد دارد و مجهز به سیستم Wireless  بوده و این امکان را فراهم میسازد تا افسران و روسای ایمنی وHSE  بصورت همزمان بتوانند میزان خوانش وآلارمهای تمام گازسنجهای موجود در شبکه را بصورت On Line  داشته باشند.
qrae3
  • دستگاه تک گازه TOXIC RAE

1gass